Frakter och villkor

Betalningsvillkor

Betalning sker i butik med bankkort.
Det finns möjlighet att betala via vårt bankgironummer 142-4159 och märka betalningen med fakturanummer.
Först när pengarna finns hos oss levereras varor ut. Varorna förblir Stencompagniet i Västerås AB’s till dess att full betalning erlagts.

Lastpallar

Lastpallar debiteras med 295kr per styck. Vi har ingen returhantering av pallar.

Offerter

Giltighetstid. Offert är giltig 1 månad från offertdatum om ej annat angivits i offerten.

Pallbrytning

Vid beställning av ej hela lastpallar med sten debiteras 599 kr per palldelning.

Leveransvillkor

Leveranser sker mot frakttillägg enligt gällande fraktprislista och förutsätter framkomlig väg.
Vid leverans över 12-15 ton skall bil med tillkopplat släp kunna komma fram till arbetsplatsen. Om bil med släp ej kommer fram kan en tilläggskostnad/omlastningskostnad tillkomma på 1650 kr per ton. Kunden är skyldig att meddela innan leverans om det är möjligt att komma fram med bil + släp.
Leveranstiden är normalt sett 3-7 arbetsdagar från lagd order om inget annat anges. Vid ändring eller avbeställning av order skall detta göras senast 24 timmar efter beställning.
Ordinarie lossningstid om 45 min ingår i priset, eventuell omlastning/lossning därutöver debiteras med 1500 kr per påbörjad timme.
Stencompagniet förbehåller sig rätten att efterdebitera kostnader som uppstår i samband med leverans.
Kranlyft sker med pallgaffel och det är föraren på plats som avgör om kranlyft är genomförbart med hänsyn till arbetsplatsens betingelser.

Returer

Alla eventuella returer mottages endast efter överenskommelse med Stencompagniet. Varan skall vara hel, ren och oanvänd vid retur. Specialbeställda eller icke lagerförda varor tas ej i retur. Vid godkänd retur krediteras 80% av varans fakturabelopp. Endast obrutna helpall tas emot i retur.

Övrigt

Provstenar avser endast att ge en allmän uppfattning om material och färg. Vid läggning av sten skall stenar ur flera pallar plockas samtidigt. Stenarna skall plockas uppifrån och ner, stapel för stapel (ej lager för lager). Detta bidrar till en jämn spridning av färgerna och bästa möjliga resultat.

Reklamationer

Brist eller skada på godset, som kan antas ha uppkommit under transport, skall anmälas direkt till fraktföraren och i enlighet med för transporten gällande befordringsbestämmelser. Därjämte skall i förekommande fall Stencompagniet utan dröjsmål underrättas.

Brist eller skada, som är märkbar vid undersökning vid godsets mottagande, skall omgående anmälas till fraktföraren och Stencompagniet. I annat fall skall brist eller skada anmälas utan dröjsmål efter avemballering.

Reklamation skall göras eller bekräftas skriftligen och innehålla uppgift om bristen eller skadans art och omfattning. Reklamerar köparen ej enligt ovanstående bestämmelser, förlorar han rätten att framställa anspråk på grund av felet.

Vid synliga skador eller fel skall reklamation anmälas innan varorna används och senast 10 dagar efter mottagandet av varorna.

Det ges inte ersättning för omläggning av produkter som har synliga fel. Ersättning ges heller inte vid felmontering av produkterna. Det åligger entreprenör och kundens ansvar att samla information kring montering. Mindre skrapmärken p g a transport är ej reklamationsgrundande.

På betongprodukter kan det förekomma kalkutfällningar som visar sig som en ljusgrå hinna på produkten. Detta är en naturlig reaktion som kan ske då man blandar sand, cement och vatten. Med tiden försvinner dock denna kalkhinna. Detta är ingenting som påverkar produktens funktion. Kalkutfällning är ingen grund för reklamation.

Nyansskillnader i färg och ytstruktur kan förekomma från en tillverkning till en annan och är ej reklamationsgrundande.

I all natursten kan spår av järnoxid förekomma vilket kan ge fläckar på stenen, detta kommer och går tills dess att all järnoxid försvunnit och är ej reklamationsgrundande.