Tillbaka till produkterna

Fog och distans i samverkan

Fogen är en viktig del för beläggningens hållfasthet och jämnhet. Plattor och marksten ska enligt AMA anlägg- ning 07 läggas med 3 mm fog. S:t Eriks markstenar och plattor tillverkas med distanser i sidorna för att säkerställa en jämn fogbredd. Kolla upp så dina plat- tor har ingjutna distanser. Då behöver du inte bekymra dig om rätt fogbredd. Den blir precis lagom bred när du lägger ihop stenarna och hela läggningsarbetet går dubbelt så fort.

Den viktiga distansen

Distanserna har en viktig uppgift – de skapar automa- tiskt en ca 3 mm bred spalt mellan plattorna. Distan- serna sparar tid vid utläggningen och medverkar till en livslång hållbarhet. Fogutrymmet hindrar plattorna från att skava mot varandra så att de känsliga kanterna knäcks.

Fogen skall noga fyllas med fogsand innan stenlägg- ningen tas i bruk. Annars finns det stor risk för sättningar och förskjutningar. Fogen skall alltid vara fylld för att låsa markbeläggningen och motverka ogräs. Det gäller under hela beläggningens livslängd. Enligt AMA an- läggning 07 skall fogsand användas. Fogsanden ska vara välgraderad med kornstorlekar mellan 0 till 3 mm.

Så fogar du din mark/platt yta

När stenen eller plattorna är utlagda hälls fogsanden ut över ytan. Sopa ner sanden mellan plattorna eller markstenen med en hård kvast. Sopa diagonalt över ytan. Torr väderlek och torr, säckad sand är att föredra eftersom den rinner lättare ner i fogen. Sopa fram och tillbaka tills fogarna inte tar emot mer fogsand. Över- skottet tas bort, men glöm inte att efterfoga när sanden har sjunkit undan efter några veckor.

Vid traditionell fogsand kan man öka packningen ge- nom att vattna ytan så att sanden rinner ner i fogarna. Kör över markstensbeläggningen med en vibratorplatta. Välj en ”padda” av lätt variant klädd med gummiduk. Större plattor bör inte vibreras eftersom de lätt kan spricka. Efter vibrering efterfogas ytan rikligt.

Vid härdande fogmaterial, t ex S:t Eriks Fastfog, är det viktigt att du borstar bort överflödig fog när du är klar, eftersom den annars lätt kan fästa i betongplattorna.

Distansen sparar tid

Markstenar och plattor med inbyggda distanser i sid- orna säkerställer en tillräcklig fogbredd. Luftspalten som skapas vid läggningen ska fyllas med fogsand innan beläggningen är klar.

Fördelar:

  • Du får automatiskt ett korrekt mellanrum utan t ex snören eller fogkryss.
  • Mönstret blir jämnt eftersom alla stenar och fogar är lika stora.
  • Tester visar att läggning av betongsten med distanser går 100% snabbare än sten som saknar distanser.

Nackdelar:

  • Våra tester visar att läggningsarbetet tar dubbelt så lång tid.
  • Du behöver extra utrustning i form av mellanlägg, snöre eller fogkryss.
  • Om inte fogen är lika bred överallt kommer mönstret att bli snett.
Plattor och markstenar utan distanser är ofta billigare i inköp. Men tänk på att skapa utrymme för fogsanden vid läggningen så att inte stenarna gnager på varan- dra. Plattorna får inte läggas kloss intill varandra. Spe- ciellt viktigt är det om plattytan utsätts för biltrafik.

 

Vilken fog väljer du?

Torkad Fogsand

S:t Eriks torkade Fogsand håller en kornstorlek på 0,1-1,5 mm. Den är lätt att hantera och fördelar sig snabbt i fogen. Fogsand finns i storsäck om 1100 kg eller mer lätthanter- liga småsäckar på 25 kg. Passar vid fogning av alla våra markstenar och plattor.

Dekorfog, ogräshämmande

Dekorfog, ogräshämmande 0-3 mm finns i färg antracit och är ett miljövänligt och ekologiskt fogmaterial med lång livs- längd. Genom högt pH-värde (9,6) får fogen starkt ogräs- hämmande egenskaper och ett naturligt skydd mot myror. Dekorfogen är också enkel att arbeta med, den släpper lätt igenom vatten och är därför även snabbtorkande. Finns i 25 eller 1000 kg säckar.

Fastfog för fogbredd 1-10 mm

S:t Eriks fastfog är ett miljöriktigt, härdande fogmaterial som kräver minimalt underhåll. Fastfogen är lättarbetad, minime- rar underhållet, försvårar för myrorna och hindrar ogräset att få fäste. Fastfogen klarar också både sug- och borstma- skiner och passar för markbeläggningar i både privata och offentliga miljöer.

Fastfogen består av kvarts blandat med ett polymeriskt bindemedel som ger stabila fogar och därmed en stark be- läggning. Genom att fukta fogen med vatten aktiveras bin- demedlet och det bildas en gelé som klibbar ihop sandkor- nen. Beroende på temperatur härdar gelén på 1-3 dygn till en hård men flexibel fog. I och med att fogen förblir flexibel står den emot mindre sättningar i markbeläggningen och passar utmärkt i vårt nordliga klimat. S:t Eriks Fastfog kan användas på befintlig eller nylagd markbeläggning. Säljs i förpackningar om 20 kg.

Dekorfog

Dekorfog är ett graderat material 0-2 mm i två färgställning- ar, Vit och Ljusgrå. Genom att använda en fog i avvikande färg markeras utrymmet mellan plattorna mer. Detta kan vara önskvärt t ex vid beläggningar med Cirkus, som har en ojämn och mer framträdande fog.

Täck plattytan med fogsand och sopa ner den diagonalt mot fogutrymmet tills att fogen är helt fylld. Efter fogning vatt- nas ytan och mer sand fylls på efter att det torkat. Var noga med att borsta rent ytan direkt efter fogning, annars kan ma- terialet fästa på stenarna. Dekorfogen håller en kornstorlek på 0-2 mm och levereras i förpackningar om 25 kg.